Jak psát článek

Provozní informace
Základní informace jak psát článek

Kódování

Systém pracuje v kódodování UTF-8, tzn. že v prohlížeči lze libovolně kombinovat znaky z různých znakových sad (codepages).

Ve Windows XP se texty v prohlížeči zapisují v Unicode (2 byty na znak). Jelikož ale většina standardních programů (notepad) apod. pracuje v ANSI code page, která umí zobrazit pouze 256 znaků nastavené znakové sady (v CZ se jedná windows-1250) není možno nějaké speciální znaky nevyskytující se v ANSI codepage (např. francouzské "è" "accent grave") přenést kopírování přes clipboard mezi Unicode a Ansi (odpovídá českému "č"), nepomůže ani klasické zadání ASCII kódu, Alt+0232. Texty lze ale bezproblémově přenášet ze softwaru podporující Unicode, např. Microsoft Office XP. Lze také zkopírovat do clipboardu z programu "Mapa znaků" nebo z níže uvedené tabulky nebo nainstalovat klávesnici pro daný jazyk, což se ale mě osobně nevyplatí pokud se znaky vyskytují jen ojediněle.

Nejpoužívanější cizí znaky, Alt kódy platí pro ANSI CP windows-1250:

Němčina

A s dvěma tečkamiÄ (Alt+0196)ä (Alt+0228)
E s dvěma tečkamiË (Alt+0203)ë (Alt+0235)
O s dvěma tečkamiÖ (Alt+0214)ö (Alt+0246)
ostré s = ssß (Alt+0223)
U s dvěma tečkamiÜ (Alt+0220)ü (Alt+0252)

Francouzština

A s čárkou vlevoÀà
A s vokáněm (Alt+0194)â (Alt+0226)
A s dvěma tečkamiÄ (Alt+0196)ä (Alt+0228)
cedillaÇ (Alt+0199)ç (Alt+0231)
E s čárkou vlevoÈè
E s vokáněmÊê
E s dvěma tečkamiË (Alt+0203)ë (Alt+0235)
I s čárkou vlevoÌì
I s vokáněmÎ (Alt+0206)î (Alt+0238)
I s dvěma tečkamaÏï
O s vokáněmÔ (Alt+0212)ô (Alt+0244)
O s dvěma tečkamiÖ (Alt+0214)ö (Alt+0246)
U s čárkou vlevoÙù
U s vokáněmÛû
U s dvěma tečkamiÜ (Alt+0220)ü (Alt+0252)
ligatura OEŒœ
AEÆæ

Španělština

obrácený otazník¿
obrácený vykřičník¡
n s tildouñÑ
U s dvěma tečkamiÜ (Alt+0220)ü (Alt+0252)

Portugalština

a s tildouãÃ
a s vokáněmâ (Alt+0226)Â (Alt+0194)

Norština

AEÆæ
přeškrtnuté OØø
A s kroužkemÅå

Švédština

A s dvěma tečkamiÄ (Alt+0196)ä (Alt+0228)
O s dvěma tečkamiÖ (Alt+0214)ö (Alt+0246)
A s kroužkemÅå

Ruština

nainstalovat národní klávesnici

Další znaky

EuroPravý_Alt+E
2 horní index²
3 horní index³
čtvrtina¼
polovina½
tři čtvrtiny¾
promile
stupně° (Alt+0176)

Formátování

Text lze jednoduše zpormátovat jednoduchými značkami. Pokud se v textu budou objevovat odkazy na jiná témata, tak je výhodné použít syntaxi [ [téma] ] nebo [ [název|zobrazený text] ]. Tako značka je nahrazena odkazem na téma podle jeho názvu nebo podle identifikátoru. Lze tak odkazovat na témata, která jěště neexistují. Typicky například odkaz z cestopisu na popis místa v průvodci. Cizí místní názvy doporučuji neskloňovat.