Provozní informace

O nás

Provozní informace
Cílem tohoto webu je publikovat vlastní i cizí zkušenosti a nalezené informace, které mohou pomoci nám i ostatním teď nebo v budoucnu. Nechceme opisovat turistické průvodce ale doplňovat je. Důraz klademe na hypertextové provázání informací. Informace budou postupně doplňovány a opravovány.

Informace jsou rozčleněny na obecné informace přiřazené k jednotlivým objektům (místům) a články (cestopisy), které na ně odkazují. Obecné informace, které je možno průběžně rozšiřovat, se pak promítnou globálně.

Autorská práva

Provozní informace
Veškerá autorská práva k fotografiím, textům, komentářům publikovaným na tomto serveru jsou výhradním majetkem příslušných autorů, uvedených v zápatí jednotlivých stránek nebo jiným způsobem. Kopírování, používání textů nebo jejich částí a fotografií bez výslovného souhlasu autora, je v rozporu s autorskými právy a je klasifikováno jako porušení zákonů platných v České republice i v mezinárodním právu.

Jak psát článek

Provozní informace
Základní informace jak psát článek

Kódování

Systém pracuje v kódodování UTF-8, tzn. že v prohlížeči lze libovolně kombinovat znaky z různých znakových sad (codepages).

Ve Windows XP se texty v prohlížeči zapisují v Unicode (2 byty na znak). Jelikož ale většina standardních programů (notepad) apod. pracuje v ANSI code page, která umí zobrazit pouze 256 znaků nastavené znakové sady (v CZ se jedná windows-1250) není možno nějaké speciální znaky nevyskytující se v ANSI codepage (např. francouzské "è" "accent grave") přenést kopírování přes clipboard mezi Unicode a Ansi (odpovídá českému "č"), nepomůže ani klasické zadání ASCII kódu, Alt+0232. Texty lze ale bezproblémově přenášet ze softwaru podporující Unicode, např. Microsoft Office XP. Lze také zkopírovat do clipboardu z programu "Mapa znaků" nebo z níže uvedené tabulky nebo nainstalovat klávesnici pro daný jazyk, což se ale mě osobně nevyplatí pokud se znaky vyskytují jen ojediněle.

Testovací článek

Provozní informace
Testovací článek, který ukazuje možnosti formátování.
XML informace