Autorská práva

Provozní informace
Veškerá autorská práva k fotografiím, textům, komentářům publikovaným na tomto serveru jsou výhradním majetkem příslušných autorů, uvedených v zápatí jednotlivých stránek nebo jiným způsobem. Kopírování, používání textů nebo jejich částí a fotografií bez výslovného souhlasu autora, je v rozporu s autorskými právy a je klasifikováno jako porušení zákonů platných v České republice i v mezinárodním právu.