O nás

Provozní informace
Cílem tohoto webu je publikovat vlastní i cizí zkušenosti a nalezené informace, které mohou pomoci nám i ostatním teď nebo v budoucnu. Nechceme opisovat turistické průvodce ale doplňovat je. Důraz klademe na hypertextové provázání informací. Informace budou postupně doplňovány a opravovány.

Informace jsou rozčleněny na obecné informace přiřazené k jednotlivým objektům (místům) a články (cestopisy), které na ně odkazují. Obecné informace, které je možno průběžně rozšiřovat, se pak promítnou globálně.

Co rozhodně nechceme, je zahlcení webu balastem nebo stránkami, na kterých je reklama vedle reklamy, nejlépe animovaný GIF nebo flash.

Podmínky

Vyhrazujeme si nezveřejnit spam, urážlivé, vulgární, protizákonné, reklamní, bezobsažné texty, tlachy apod.

Spolupráce

Ke každému článku je možno uvést vlastní doplňující komentář. Pro to je nutné se ale nejříve zaregistrovat a přihlásit. Tato otravná procedura je bohužel nutná, aby se poněkud znesnadnilo zahlcení stránek spamem.

Uvítáme zájemce o publikování informací na našich stránkách. Nabízíme plnohodnotný, široce konfigurovatelný CMS systém. Autor může mít své stránky přístupné ze své úvodní stránky.

Knihovnička

V průběhu let se shromáždilo v knihovně popř. na harddisku mnoho knih, map, prospektů nejen cest. Jejich seznam lze nalézt v knihovničce. Můžeme je po rozumné dohodě zapůjčit.

Technické informace

Stránky jsou založeny na CMS http://www.drupal.org. Jedná se o velmi rozsáhlý, modulárně založený GNU software naprogramovaný v PHP. Na rozdíl od některých dalších CMS systémů má výborným způsobem propracovanou podporu číselníků (taxonometrie). Díky ní je možno kontextově provázat publikované informace, které můžou být dohledatelné z několika konců.

Pro správné zobrazování některých stránek je nutná instalace podpory azbuky nebo zjednodušené čínštiny (Simplified Chinese).