Oblast červených pískovcových skal, kde byly nalezeny zachované kostry pravěkých ještěrů, nyní umístěných v muzeu v UB.