Průvodce | Turistika | Kanárské ostrovy
Soutěsku je možné poznat buď zdola sestupem k moři nebo z hřebene z chodníku Guergues, ze kterého se otevírají letecké pohledy do soutěsky. Vesnice Masca a vlastní soutěska je turistické místo, hřeben naproti tomu navštěvuje daleko méně lidí.

Parkování možné 400m pod vyhlídkou na průsmyku Cherfé, sejít do nejbližší pravotočivé zatáčky, kde začíná stezka. Je třeba se držet stále vpravo v blízkosti hřebene. Po půl hodině mineme bývalé obydlí zasazené do jeskyně. Jeskyně je na straně spadající do soutěsky a ze stezky není přímo vidět. Na plošině u jeskyně je stín celý den, ve kterém se dá krásně relaxovat. Je jen třeba prudce sestoupit asi 5 schodů vytesaných do skály.

Dále cesta pokračuje sestupem do štěrbiny, prochází brankou a opět se vrací vzhůru. Na konce hřebene je možno vystoupit na 1034m vysoký vrchol s výhledem. Dále cesta pokračuje nakloněnou planinou Lomo de Tablada k opuštěným stavením Finca de Guergues. V hloubce je vidět megaletovisko Los Gigantes, které kontrastuje s absolutně opuštěnou krajinou kolem nás.

Celkový čas 2+2 hodiny.