Architektonické památky

Velká čínská zeď

Architektonické památky | Čína
V Číně se nachází několik systémů obraných valů stavěných v různé době, ve většině případů jako obrana proti nájezdných kmenům ze severu. Dodnes uchovaný systém čínské zdi (Wan-li čcahang-čcheng) je z velké části dílem dynastie Ming a pochází ze 16. století. Celková délka zdí včetně jejich jednotlivých větví činí přes 6300km.

Po roce 1447, kdy byla Čína poražena Mongoly, začalo postupně vznikat opevnění obložené kamenem a cihlami se stovkou strážných věží. Obranou zeď stavělo několik dynastií. Nejprve v 3.století před n.l. Čhin Š’-chunang-ti spojil zdi států Jen, Čao a Čchin na obranu proti Siungnuům, kteří disponovali ve 3 stol. př.n.l. silnou lukostřeleckou jízdou (až 300tis. bojovníků). Na stavě pracovalo přes 100 tis. dělníků, převážně vojáků, rolníků a trestanců, odvedených z celé říše. V těžkých pracovních podmínkách jich mnoho umíralo a byli pohřbíváni přímo do zdi. Za velmi krátkou dobu bylo postavěno asi 700km zdi (221- 214 před. n.l.) V pozdějších se stavěla především za dynastie Chan opět proti Siungnuům a měřila 1000km a vedla z dnešní provincie Liaoning až do Turkestánu, za dynastie Suej, která se obávala turkických kmenů, a dále dynastie Ťin a Ming proti Mongolům, kdy zeď získala současnou podobu a bylo přistavěno dalších 5000km v dnešní provincii Heilongjiang a Vnitřním Mongolsku. Zeď vedla z východu od řeky Jalu v provinci Liaoning, Liao-ning, až k horám Čchin-lien v provincii Gansu do výšky 1733m n.m. Za dynastie Čchingů (1636), spojenců Mongolů, nebylo již obraného valu třeba a tak zeď začala pomalu chátrat.

Palenque

Architektonické památky | Města | Mexiko
Vedle malého ADO terminálu je cestovka Kukulcan, popř. jsou i další, které organizují (120MXN) jednodenní návštěvu ruin, [[Agua Azul], Misol-Ha. Organizují také další jako Yaxchilán, Bonampak, přejezd do Flores, atd.

V samotném městě (80m, 30tis.) nic moc není, ruiny jsou vzdáleny asi 9km. Vstup 37MXN. Lokalita je velmi navštěvovaná a prodejci mají rozložené zboží přímo v areálu.

Teotihuacán

Architektonické památky | Mexiko
Povinné místo pro každého návštěvníka Mexika. Nachází se 50km SV, tj. přes hodinu jízdy (pokud není zácpa) autobusem z Terminal del Norte. Archeologický okruh je obrovský, jen Cesta mrtvých (Calzada de los Muertos) vedoucí od vchodu s Templo de Quetzalcóatl v Pyramidě Měsíce (Pirámid de la Luna) (300n.l.) je 2km dlouhá. Vede kolem druhé největší mexické pyramidy - p.Slunce (Pirámid del Sol) (222x222x70m) postavena r.100n.l.. V areálu

Cholula

Architektonické památky | Města | Mexiko
V Cholula (70tis.) kam jezdí bus od CAPU (4MXN) se nachází největší pyramida ze 4.stol. - Pirámide Tepanapa-, základna 350m, výška 66m, která ovšem na pyramidu vůbec nevypadá. Je zasypaná zeminou a stojí na ní kostel Nuestra Seňora de los Remedios. V bezprostředním sousedství jsou vykopávky i s tunely pod pyramidou Zona Arqueológica (9-18, Po-Ne) a vrcholu výhled na Popocatépetl, La Malinche a množství

Zaachila, Cuilapan

Architektonické památky | Města | Mexiko
Zaachila byla centrem do španělské konquisty, za kostelem je zona argeológica s mixtéckými hroby. Na náměstí je velká tržnice a konají se zde ve čtvrtek trhy.

V nedalekém Cuilapan jsou krásné zbytky dominikánského kláštera.

Yaxchilán

Architektonické památky | Mexiko
Strategicky umístěný na levém břehu řeky Usumacinta. Svého vrcholu dosáhl 680-760n.l. za "jaguářích" králů, kdy výboji ovládl Lacadonii a spojil se s Tikalem a Palenque.

Za vchodem vede vpravo klikatá pralesní stezka k malé Acropolis. Zde se nacházejí zdobené překlady, jejichž originály byly odvezeny do Londýna. Do těchto míst se lze dostat i okruhem od jižních templů.

Monte Albán

Architektonické památky | Mexiko
Známá archeologická lokalita, která se nachází na kopcích J od Oaxaca. K ruinám jezdí buď turistický autobus nebo místní, který ovšem končí v Colonia Monte Albán asi 3km od vstupu. Po silnici je poměrně živý provoz a lze dojet buď stopem nebo pěšky. Pěšky lze jít buď po silnici nebo zkratkou přímo do kopce (viz. mapka).

Vstup 37MXN.

Lokalita byla založena 800-400 př.n.l. Zapotéky. Místo ale opustili

El Tule, Teotitlán del Valle

Flóra | Architektonické památky | Města | Mexiko
V El Tule nedaleko Oaxaca se v parku nachází se nachází obrovský cypřiš ahuehuete (vstup 3MXN, nebo pohled přes plot), obvod 58m, výška 42m, přes 2000 let starý.

Teotitlán del Valle je centrem tkalcovství a barvení látek. Nachází se asi 4km od hlavní silnice Oaxaca/Mitla. Lze se sem dostat buď autobusem, taxi nebo pěšky od hlavní silnice, kde jezdí autobusy velmi často.

Tikal

Architektonické památky | Guatemala
Tikal ovládl nížiny El Petén v klasickém období po roce 400n.l. Vytvořil alianci s Yaxchilán. Byl ale poražen kolem roku 562 Caracolem. Lokalita se nachází v pralese asi 55km z Flores a na návštěvu je třeba si vyhradit celý den. Lze pokračovat 20km 4WD do další lokality Uaxactún.

Vstup 50GTQ se platí na bráně do parku několik km před ruinami. Lístky se

Monasterio de San Salvador de Leyre a Yesa

Architektonické památky | Španělsko
Starý románský kostel v pěkném prostředí.
XML informace