Průvodce

Centrální Mexiko

Průvodce | Mexiko
Centrální část tvoří vysoké sopky a vysoko položené území. Bylo centrem aztécké civilizace.

Chiapas

Průvodce | Mexiko
Nejjižnější mexický stát s největší biodiversitou v severní Americe. Nacházejí se zde pobřežní obdělávané nížiny, mlžné náhorní plošiny (Los Altos) i deštné pralesy Lacandónie. Jsou zde významné archeologické lokality mayské kultury.

Část obyvatelstva je indiánského původu a mluví pouze místním jazykem.

Část státu nemá vláda zcela pod svou kulturou a je částečně ovládána zapatisty.

Čína (中国)

Průvodce | Čína
Země draka, nejlidnatější země světa, asijský veletygr, země kontrastů kde nalezneme supermoderní velkoměsta a chudý venkov.

Mongolsko

Průvodce | Mongolsko
Země zelených stepý i drsných pouští. Vlast Čingischána, který si dokázal podmanit většinu Asie.

Belize

Průvodce | Belize
Bývalá anglická kolonie nazývaná dříve Britský Honduras sice postrádá vysoké hory ale zato nabízí ostrovy a korálové atoly.

Guatemala

Průvodce | Guatemala
Země s bohatou minulostí rozkládající se mezi dvěma oceány od nižinných pralesů do sopečných výšek.

Mexico

Průvodce | Mexiko
Země s neobyčejně bohatou minulostí, pravlast mnoho mezoamerických kultur - Zapotéků, Olméků, Toltéků, Mayů, Aztéků a dalších ležící jako most mezi dvěma oceány na rozloze téměř dva miliony kilometrů čtverečních.

Madeira

Průvodce | Madeira
Madeira je největší z několika vulkanických ostrovů, které se nacházejí v Atlantiku asi 500km západně od afrického pobřeží. Pro své celoročně mírné klima, poklidný žvot a rozličnou vegetaci jsou také přezdívány "plovoucí zahrada". Věhlasné jsou zdejší vína a krajky.
XML informace