Mongolsko

Úvod

Mongolsko
Mongolsko se rozprostírá na ploše 1,564 mil. km2 což je dohromady plocha Británie, Francie, Německa a Itálie ale žije zde jen 2,3 miliony obyvatel, což ho řadí na nejřidčeji osídlenou zemi na světě. Leží ve východní centrální Asii mezi 87°47´ a 119°57´ východní délky a 52°62´ a 41°35´ severní šířky s průměrnou nadmořskou výškou 1580 m n.m. Nejvyšším pohořím je na západních hranicích Altaj (4362m) a nejnižší bodem hladina jezera Khökh nuur (552m) na východě země. Mongolsko se nachází v kritické přechodové zóně střední Asie. Na území se střetává velká sibiřská tajga, centrální asijská step, velehory Altaj a poušť Gobi. Tato kombinace utváří v Mongolsku bohaté přírodní dědictví a specifické biologické rozmanitosti se vzácnými rostlinami i živočichy, např. sněžný leopard (Uncia uncia), antilopa sajga (Saiga tatarica mongolica), argali - ovce středoasijská (Ovis ammon), divoký velbloud (Camelus bactrianus), gobijský medvěd (Ursus arctos), osel divoký (Equus hemionus) a jeřáb sibiřský (Grus vipio). Nejznámějším je ale určitě kůň převalského.

Historie

Historie | Mongolsko
Historické výzkumy svědčí o tom že v Mongolsku žili lidé již v období paleolitu – přibližně 100-200 let př. n. l. neolitické vykopávky v okolí města Čojbalsanu (zbytky sídlišť, kamenné hroty šípů) dokumentují rozvinutý způsob loveckého hospodaření původního obyvatelstva. Kultury raně bronzového období jsou patrně spojovacím článkem mezi zemědělskými kulturami v severní Číně a altajsko-sajanskými kulturami. Od začátku prvního tisíciletí př. n.l. se na území Mongolska šířilo pastevectví a obyvatelstvo přecházelo postupně ke kočovnému způsobu života. Rozšiřuje se výrazná kultura kočovníků, která dostala název podle archeologických nálezů „deskových hrobů“. Deskové hroby kočovníků jsou roztroušeny po celém území Mongolska i v Zabajkalské oblasti. Od 7. do 3. století př. n. l. jsou hroby provázeny výskytem takzvaných sobolích kamenů – stél s prchajícími soby. Tvar železných nástrojů a zbraní a stylizované zvířecí motivy v umění z konce tohoto období se přibližují ke kulturám které se šířily v jižní oblasti Sibiře. Od konce 3.století do 1.století př.n.l. vznikl na území dnešního Mongolska kmenový svaz Hunů, kteří se zabývali kočovným pastevectvím. V 1.století n. l. byli Hunové poraženi seinpiskými kmeny. Od 4. do 12.století vytvořily na území Mongolska státní útvary raně feudálního typu staré kmeny Žou-žanů (4-6.století), Turků (6-8.století), Ujgurů (9-10.století) a Kitanů (10-12.století).

Mongolsko

Průvodce | Mongolsko
Země zelených stepý i drsných pouští. Vlast Čingischána, který si dokázal podmanit většinu Asie.

U.B.Guest House

Ubytování | Čína | Mongolsko
Ubytování v U.B. ale i Pekingu

Mongolia

Cestopisy | Mongolsko
Informace a cestopis z Mongolska, itineráře

Odkazník o Mongolsku

Všeobecné informace | Mongolsko
Odkazy na další zdroje informací o Mongolsku

Mongolia Wild Heritage

Příroda | Mongolsko
Stránky o přírodě, mapky NP, zvířena
XML informace