Storžič

VHT a horolezectví | Slovinsko
Polodenní přechod přes Storžič.

Příjezd

Z Tržič přes Lom a Slaparska Vas, kde končí asfalt a začíná vcelku dobrá prašná cesta, k Dom pod Storžičom (1123m), kde je parkoviště. Cestou se mine poněkud nejednoznačný zákaz vjezdu s doplňkovými tabulkami 'Neplatí pro vlastníky pozemků' a 'Na vlastní zodpovědnost'.

Trasa

Od parkoviště vzhůru lesem po značkách směr Stržič. Po 10 minutách odbočka směr cez Žrelo. Pěšina stoupá prudce lesem a po okraji suťoviska dosáhne ústí strže - žrelo (jícen). Po její pravé části pravého vede výstupová trasa. První polovina výstupu spočívá v prudkém stoupání mezi klečí po vlhkých kamenech a kořenech, částečně zajištěno ocelovými lany. Druhá polovina je naštěstí už zajímavější, když se dostaneme nad zlom. Na závěr těsně před dosažením hřebenu pěkné lezení po plotnách (lana, kolíky). Také pozor na padající kameny od předlezců. Sebezajištění podle mě není nutné, jednak místa nejsou příliš obtížná a jednak např. v horní části je nezajištěný kluzký kout, rozhodně obtížnější než některé zajištěné partie. Z parkoviště na hřeben 1h30min.

Většinou atraktivně po hřebeni, stále vzhůru přes několik předvrcholů, několik pasáží zajištěno kolíky, až se dosáhne hlavního vrcholu 2123m s křížem a žulovým pultem (45min).

Sestupujeme na druhou stranu za kříž (pozor za mlhy, v blízkosti vrcholu začíná několik cest na různé strany) cestou přes Škarjev rob. Nejdříve vede nepříjemným rozlámaným terénem, později stezkou v kleči k lesu k odbočce k výchozímu místu (1650m, 1hod). Zde jsou dvě možnosti, buď se dáme naznačeným směrem a lesem dojdeme za 1h10min k parkovišti nebo pokračujeme dále málo chozenou pěšinou na Javorniški preval (1465m) a odtud (údajně po vozové cestě) k parkovišti.

Vybavení

  • hůlky
  • přilba

Další zajímavosti

Cestou do Tržič možno udělat malou odbočku úzkou silnicí s několika tunely do Dovžanova soutěska, kde potok v jednom místě prudce padá přes obrovské balvany. Je zde parkoviště a vyhlídková stezka.

Při hlavní silnici Tržič - Ljubelj je místo, kde byla za války pobočka koncentračního tábora Mauthausen. Je zde památník a popisy co kde bylo. Tábor byl spjat s ražbou strategického silničního tunelu pod Ljubelským sedlem.

PřílohaVelikost
storzic.jpg126.02 KB