Sorapiss

VHT a horolezectví | Itálie
Dlouhý a náročný okruh kolem třítisícového Sorapisu bez velkého převýšení.

Příjezd

Z Misurina nebo Cortina d'Ampezzo vede silnice na sedlo Passo di Tre Croci (1807m), kde se parkuje na menším parkovišti za hotelem nebo přímo na kraji silnice.

Cesta

Ze sedla asi 200m na východ a poté vpravo na vozovou cestu 215. Ta zpřístupňovala vojenské pozice a bunkry. Posléze se mění na stezku, která úbočím vede až na Rifugio Vandelli (1928m, 1h45min). Na ní je třeba zvolit směr postupu.

Po směru hodinových ručiček

Cesta pokračuje kolem chaty po šipkách Via ferrata A.Vandelli, nejprve karem bývalého ledovce a pak traverzem suťoviska pod stěnu (2100m, 45min). Zde žebříkem začíná zajištěná cesta. která vede stěnou šíkmo vzhůru na Col de Fuoco (2567m, 2hod), odkud se otevírá nádherný rozhled od Monte Cristallo ke Cadini. Červená ferrata není nijak extrémně exponovaná a je dobře zajištěná na místech, kde je třeba. Cesta poté klesá do suťového kotle a poté kosodřevinou (místy lano na přidržení) vede k bivakovací chatce Biv.E.Comici (2050m, 1hod). Chatka je pro alespoň 9 osob (deky, polštáře, bez vody).

Od chatky pár desítek metrů dolů na odbočku, kterou lze sestoupit do údolí, poté suťoviskem vzhůru na hřeben (20min), a posléze kosodřevinou JV úbočím Tre Sorelle. Stezka je poměrně exponovaná, občas zajištěna lany pro přidržení. Několikrát je třeba podcházet různé pilíře. Otevírají se pohledy do protilehlého masívu Marmarole s kaskádovitým vodopádem. Po dvou hodinách se prochází kolem dvou převisů, kde by bylo možno nouzově přespat a kde je šance nachytat kapající vodu. Po 2h30 od chatky je odbočka (2050m) na stezku 247, kterou je možno sestoupit do údolí.

Zde začíná výstup k bivaku Slapeter. Stezka vede přechází kolem potůčku a vede k západu (na mapě Kompass je značena po opačném východním okraji suťoviska) neprve mírně po travnatých svazích. Cesta je zde špatně a zmateně značena, po projití kolem ukazatelů Bivacco Slepeter/E.Comici je po chvíli na kameni už jen nápis Rif.San Marco a další zamalovaný nápis. Zde je třeba odbočit vpravo ze stezky do travnatého žlabu a po starém značení dosáhnout už z dálky viditelnou stezku 246 (San Marco-Slapeter) a po ní z dálky viditelný červený bivak (2680m, 1h45min). Bivakovací chatka je podobná jako E.Comici ale chybí zde palandy na zemi. Není zde tekoucí voda, níže pod protilehlou (na SV) stěnou lze nalézt jezírko s čistou vodou patrně z rozpuštěného sněhu.

Pozn: Od bivaku lze lezením vystoupit na Sorapis po neznačené cestě. Přes Ref.San Marco lze sestoupit cestách 246/226/225 za 3h30 do údolí do San Vito di Cadore.

Po 15min se dojde k hřebenu, ze kterého se otevírá fantastický pohled do údolí a zejména na hory od Monte Pelmo po Tofany a zde také začíná Via ferrata Francesco Berti.

Ta vede zdánlivě neprostupnou kolmou stěnou vysokou 250-300m, je dobře zajištěna lanem (+několik žebříků) se stupy na správném místě ale s padajícími kameny!. Sutí se poté sestoupí k žebříkům vedoucím nahoru (patrně nejobtížnější místo) na úzkou lávku (zajištěno!) a poté už následují traverzy západním úbočím (sutě, na několika místech lana na přidržení). Na 2-3 místech tekoucí voda v potůčcích. Po 2hod odbočka 241 do údolí. Odtud stezka stoupá aby se přes hřeben dostala do údolí Tondi di Sarapiss(45min) vedoucím zpět k Ref.Vandelli. Zavěrečný nepříjemný sestup (skála+suť) je nejištěný.

Odtud by patrně bylo možno pokračovat po cestě 215 přes hřeben La Selletta abychom se vyhnuli stejné cestě z chaty. Stezka se ale zdá poměrně obtížná (???). Pokračujeme tedy údolím k S a pak sutí k V až k chatě (1h15min). Odtud známou cestou k autu (1h45).

Proti směru hodinových ručiček

Pod Ref.Vandelli se zprava obchází jezírko a pak dlouhý výstup sutí. Na konci Tondi di Sorapiss se špatně hledá nástup na cestu 242, Ta začíná vlevo vysoko ve skalách přímo proti viditelné cestě 215, která odbočuje vpravo. U začátku je na skále velký nápis se šipkou Biv.Slapeter, který ovšem zdola nemusí být vidět. Výstup k nástupu kamenným polem a sutí vlevo od (zbývajícího?) sněhového pole.

Při sestupu z Biv.Slapeter nepřejít nenápadnou odbočku na 247 (za cca 15min).

Vybavení

  • souprava na zajištěné cesty
  • helma!
  • hůlky
  • voda
  • bivakovací potřeby v případě plných bivakovacích chatek
  • pohory

Poznámka:

Všechny časy jsou skutečné časy (pomalé) chůze z bodu do bodu (včetně krátkých zastávek na focení) se středně těžkým batohem (se spacákem, bez vařiče). Na začátku července 2005 se nikde nepřecházel žádný sníh.