World War One

Fortifikace, vojenství
Jméno:   World War One
URL:   http://freepages.military.rootsweb.com/~worldwarone/
Popis:   Dokumenty vztahující se k účasti USA ve válkách. Převážná část se týká 1.sv.války
Kategorie odkazů:   Fortifikace, vojenství
Témat:   Kniha

Referred:   35