Další informace

Jídlo

Zásoby jídla je možno doplňovat víceméně pouze v hlavních městech jednotlivých aimagů, kde jsou tržiště. Vodu lze nabírat v krajině. Až na pár špinavých řek je pitná. Jako výborné řešení se jeví benzínový vařič (MSR, Sigg), který funguje i na zdejší nekvalitní benzín. Na tržištích je i mnoho potravin z Česka (sušenky, těstoviny, apod.)

Měna

Místní turgiky je dobré vyměnit v Ulánbátar. Jinde není možno směnit buď vůbec nebo ve špatném kurzu. Výjimkou může být směna pro nákup jízdenky na hranicích. Zbylé peníze lze vyměnit v bance před odjezdem zpět.

Národní parky

Při vstupu do NP by se mělo platit vstupné pro cizince 1000T za osobu a den, 3000T za auto a 300T za řidiče (či mongolského občana).

Domluva

Často se lze domluvit alespoň částečně rusky, v krajině s místními ale často jen mongolsky. Názvy jsou psané azbukou a částečně místním písmem.

V češtiny by šly místní názvy popsat ještě lépe než při přepisu do angličtiny ale používáme převážně transkripci názvů jako v LP.