Pobřeží mexického zálivu

Průvodce | Mexiko
Severněji je Veracruz, kde leží stejnojmenný nejvýznamnější mexický přístav.