Flóra

Díky občasným srážkám, vlhkým větrům a poměrně stálým teplotám vděčí Madeira za neobyčejně bohatou flóru - až 700 druhů rostlin. Velkým lákadlem jsou bezesporu květiny, rostou zde strelicie nazývané "rajský ptáček", kaly aj. Mnohé z nich nejsou původní, ale byly dovezeny Angličany a Portugalci. Atraktivní dovezená flóra pomalu vytlačila původní, např. nekontrolvané rozmnožení uměle vysázených eukaliptů a mizení vavřínových lesů, jejichž zbytky jsou chráněny.

Mnoho turistů si s sebou domů odváží krabice plné řezaných květin.