Levády

Voda je využívána pro zavlažování i výrobu elektřiny. K tomu byla vybudována přes 2000km rozsáhlá síť kanálů - levád, které přivádějí vodu z horských potoků na políčka nebo do nádrží. Levády jsou vedeny vrstevnicově, ve spádnici i mnohakilometrovými tunely (celkově cca 40km). Kolem kanálů vedou úzké stezky, které původně sloužily k jejich údržbě, ale dnes mají i jiný význam - turistický. Levádová turistika, je jedním z hlavních magnetů, jsou zde jednoduché i obtížné trasy, z nichž některé procházejí tunely pod celým pohořím.