Okruh v Totes Gebirge

VHT a horolezectví | Rakousko
Třídenní okruh ve vápencových horách Totes Gebirge. Krásné prostředí a výhledy s možností modifikace trasy a dalšími vrcholy. Bohužel také velké převýšení, protože nástup je v malé nadmořské výšce.

Příjezd

Od Linz po dálnici nebo po vedlejších silnicích do Pettenberg, Scharnstein, Grünau do Habernau. Zde možno buď nechat auto na parkovišti se stolky, nebo dojet až na konec silnice k Almsee (Seehaus) nebo třetí možnost odbočit vlevo a dojet k Almtaler haus. Jako nejlepší se jeví, pokud je k dispozici jen jedno auto, první alternativa, tj. nechat auto na křižovatce a minimálně jednu (zpáteční) cestu absolvovat stopem.

Trasa

1.den

ráno z parkoviště v Habernau (Jagersimmerl) (577m) po východním břehu potoka Alm a jezera Almsee (cesta M04, 404) (589m) k chatě Seehaus na jižním okraji jezera. Odtud nejprve vozovou cestou (213, 214) a pak pěšinou k rozcestí (808m), kde se odbočí vpravo na Griesskarsteig (213). Cesta nejprve stoupá svahem napravo, poté přetraversuje doleva aby nejprve sutí a pak po skalách dosáhla Griesskarscharte (1927m). Na skalách několik úseků zajištěno řetězy (jištění není nutné). Za sedlem se cesta proplétá vápencovými bloky a pak krasovou krajinou pozvolna klesá do oblasti In den Wiesen. Cestou byla vidět stáda kamzíků. Dále je třeba překonat krátkým výstupem po pěšině svah Abblasbühel (1850m) (201) aby se pak pokračovalo k neobývaným chalupám Elmgrube (1622m). Zde se cesta napojuje na magistrálu (01, E4, 201, 214). Po ní se poněkud zdlouhavým závěrečných úsekem dostaneme k Pühringerhütte (1637m). Zde pěkné pohledy na Elmsee a Scheiblingkogel. Na příjemné chatě pokoje nebo několik nocleháren.

2.den

Pokračujeme dále po magistrále, (pramen na skalách) za odbočkou vedoucí k Almsee (Sepp-Huber-Steig, 214) cesta stoupá do Rotkögelsattel (2000m) a dále se proplétá krasovou krajinou se závrty. Po mírném klesání následuje výstup na hřeben Temlbergsattel. Za ním pak dlouhé klesání místy přes sněhová pole (červenec) do soutěsky Klinserschlucht (1807m). Zde odbočuje cesta suťovým svahem k zajištěné cestě severní! stěnou - Stodertaler steig (převýšení 250m). Cesta je exponovaná, vede po kramlích a kolíkách a je velmi dobře zajištěna ocelovým lanem (úvazek s brzdou a helma). Cesta končí v sedle. Odtud se stezkou vystoupí na vrchol Spitzmauer s vrcholovým křížem.

Sestup buď zajištěnou cestou nebo okolo dlouhou cestou (264, o hodinu delší), která nejprve traverzuje svah pod Weitgrubenkopf, pak prudce klesá suťovým žlabem a nakonec následuje dlouhý sestup po kaskádách plochých skal až se nakonec napojí na magistrálu. Po ní se pokračuje soutěskou a po sestupu se pak obchází kotel (místy po kluzkých skalách) až k velké chatě Prielschutzhaus (1420m).

3.den

Zpět po cestě až k odbočce na cestu 260. Po ní cesta stoupá úbočím Brotfall až na hřebínek ve výšce cca 2100m. Za ním následuje sněhové pole.

Pozor za snížené viditelnosti. Je zde mnoho stop, které vedou doprava na sníh aby se pak postupně ztratily. Správná cesta (stopa) vede po levém okraji pole (tj. netraverzovat pole už dole) až nakonec traverzuje sněhové pole ve žlabu ze zvýšeným sklonem na skalní blok. Odtud cesta vede pěkně po skalách (ocelové lano, bez jištění, helma se hodí - možnost pádu kamenů uvolněných předlezci). Nakonec cesta přetraversuje vlevo a hřebene dosáhne v Brotfallscharte. Zde je možnost úkrytu v jeskyni. Dále se pokračuje ještě stále svahem vzhůru až k odbočce vlevo dolů na Fleischbanksattel (262). Při dostatku času, sil a počasí dojít vpravo na Grosser Priel (262, 260).

Cesta klesá až ke křižovatce Fleischbanksattel (262) (2123m). Odtud krásný rozhled na kotlinu a Temlberg. Pokračujeme k severu sestupem strží Fleischbänke (215). Je nutno sejít několik mírných sněhových polí a několik skalních stupňů (3?). Stupně zajištěny lanem a žebříky. Tento sestup je náročnější než podle mapy vypadal. Na několika místech se hodí přilba. Po dosažení chaty Welserhütte (1815m) se pokračuje strmě dolů, nejprve stezkou a pak sutí až k hranici lesa. Dále lesní stezkou a nakonec mohutným žebříkem (chodníkem) končí v údolí u spodní stanice nákladní lanovky k chatě (942m) (krásné pohledy nahoru). Dále po prašné silnici (nekonečné!) k Almtaler haus (714m). Je zde je parkoviště s restaurací a tudíž provoz, takže je možno se stopem vrátit k autu.

Časy

 • Almsee - Pühringerhütte 5hod
 • Prielshutzhaus - Welser hütte 4hod
 • Prielshutzhaus - Pühringerhütte 5hod
 • Almtalerhaus - Welser hütte 3hod
 • Welser hütte - Pühringerhütte 5hod
 • Pühringerhütte - Welser hütte 4hod

Varianty

 • Při odpoledním příjezdu možno 1.den zkrátit výstup přes Sepp-Huber-Steig (214)
 • Těžkou zajištěnou cestou na Grosser Priel Bert-Rinesch Steig
 • Další vrcholy
 • Přechod k Welserhütte místo k Prielschutzhaus

Vrcholy

Spitzmauer 2446m

Krásné rozhledy na sever na Grosser Priel.

Grosser Priel 2515m

Temlberg 2331m

Schermberg 2396m

Elm (2128m)

Vybavení

 • hůlky
 • soupravu na zajištěné cesty (pro Stodertaller nebo Bert-Rinesch steig)
 • helma (hodí se i jinde)
 • hodně vody (ve vápenci ji moc není)
 • čepice
 • případně věci na vaření
 • povlak pro spaní na chatách
PřílohaVelikost
TotesGebirge_map.gif1.02 MB