Doroca

Města | Španělsko
město na řece Jiloca obehnané 3km hradeb s více než stem mudejárských věží, městské brány, dva románské kostely, židovská čtvrť