Las Médulas

Scenérie | Španělsko
Staré římské doly v kraji Bierzo ve východním Leónu

Příjezd

Z Pontferrada silnicí N-536 do Carucedo a odtud do Las Médulas. Ze směru od Lugo příjezd je směrován po N-120 a přes průsmyk do Carucedo.

Obrovské starořímské zlaté doly, ve kterých pracovalo až 60000 otroků. Vytěžilo se zde údajně až 3000 tun zlata.

Vytěžené jeskyně, kaštanové háje.