Finisterre/Fisterra

Scenérie | Španělsko
Galicijský konec světa

Nejzápadnější výběžek Galicie a konec Pobřeží smrti. Na útesu zde stojí maják.

Pláže už byly v 2003 zbaveny ropných nečistot z potopeného tankeru Prestige.