Cirque de Consolation

Scenérie | Francie
Vyvěračka v pohoří Jura, vycházka ke Grande Cascade vyvěrající z jeskyně (v létě pouze slabý pramen). Parkování u statku s kostelem, kde je i malé muzeum a mlýn. Autem se dá vyjet na vyhlídku Roche na horním okraji cirku.