Reims (Remeš)

Města | Francie
Metropole kraje Champagne

Město bylo zpustošeno v r.1914 Němci. 7.5.1945 zde byla podepsána kapitulace německých vojsk v Rue FD. Roosvelt 10.

Dominantou je trojlodní gotická katedrála Notre-Dame ze 13.stol. se třemi portály a dvěma věžemi. Vedle je arcibiskupský palác z r.1138. V katedrále se nechali korunovat všichni francouzští králové.

Nejstarší stavba je 123m dlouhá bazilika St.-Rémy z 11-12.stol.