Luchas

Architektonické památky | Francie
Krásné středověké opevněné městečko jižně od Tours, pevnost Donjon, katedrála St.Jean

Parkování na náměstí u radnice