Kláštery u Jaca

Architektonické památky | Španělsko

Příjezd

11km od Jaca odbočit z hlavní silnice Jaca-Pamplona na vedlejší do vesnice Santa Cruz de la Serós (4km). Zde je stejnojmenný románský kostel z 11.stol.

Po silnici se pak pokračuje dále do hor až k spodnímu klášteru San Juan de la Peña. Zde ovšem je zakázáno zastavovat, takže pokud nejedete navečer, kdy už zde nikdo není tak je nutno dojet další 2km k hornímu klášteru, kde je parkoviště, stolky, záchody, fit centrum a rekreační plocha. Ke spodnímu klášteru se dá buď sejít nebo dojet autobusem.

Dolní klášter s kostely z 8-10.stol. a 12.stol. je postavený pod skalním obrovským převisem. Nachází se zde otevřené sloupořadí.

Horní klášter ze 17.stol. se opravuje, takže je obehnán ohradou a hlídán jeřábem.

Pokračovat se dá silnicí dál a dokončit tak okruh do Jaca.