Picos de Europa: Peňa Vieja (2613m)

VHT a horolezectví | Španělsko
Středně náročná túra ve východní části Picos de Europa.

Příjezd

Do JV části masívu do Potes buď kaňonem z Panes nabo od přehrady Riaño přes průsmyk Pto. de San Glorio (1609m). Odtud pak silnicí k lanovce do Fuente Dé. Odtud lanovkou do výšky 1845m.

Lanovka jezdí od 9hod a zpáteční lístek stojí 10EUR. Parkoviště zdarma. Vhodné vyjet jednou z prvních jízd, neboť se to zde později změní v turistický blázinec.

Trasa

Od horní stanice lanovky je vidět Peňa Vieja. Jde se nejdříve po cestě pro jeepy až na sedlo (25min) a poté doleva pod jižními srázy hory na západ. Cesta posléze začne stoupat a mine odbočku do Collado de la Canalona a pokračuje dále na odbočku, kde doleva se jde na viditelnou chatku Cabaňa Veronica a doprava pod horou Pico Rojos dorazí na sedlo (cca 2350m). Odtud je částečně vidět Naranjo de Bulnes (2519m). Pokud bychom pokračovali tak cesta pokračuje prudce dolů (fixní lana) dolů a na chatu Rifugio Delgado Ubeda. My se vrátíme stejnou cestou (asi 35min) až k odbočce Collado de la Canalona a po této cestě do něj prudce vystoupíme (2350m). Odtud se pokračuje na JV po pěšině úbočí hřebene a poté prudce sutí a erodovaným terénem na vrchol Peňa Vieja (2613m, 3hod od lanovky).

Sestoupíme pod vrcholovou pyramidu a místo na Collado de la Canalona se dáme doprava po vychozené pěšině v suti. Sestupujeme sutí a po skalních stupních stále dolů. Cesta je značena mužíky, v nižších partiích cesta vede v levé části svahu (při pohledu dolů). Závěrečný úsek sestupu od bývalých dolů (zbytky lanovky, baráky) vede velmi prudce strží. Pod ní vrstevnicová pěšina vedoucí stále doprava kolem hory vyústí na silnici pro jeepy, po které je nutno vystoupat do sedla a poté sestoupit k lanovce.

Celkem 5,5-6 hodin