Giro de Civetta

VHT a horolezectví | Itálie
Náročný velkolepý okruh po těžkých ferratách s mnoha krásnými výhledy.

Technicky náročné a namáhavé, podmínkou je dobré počasí.

Příjezd

Do Palafavera (1500m) buď údolím z jihu přes Foppa, Fusine a Pecol nebo ze severu z Selva di Cadore, Pescul a sedlo Forcella Stauenza (1766m). Při příjezdu z jihu se naprosto překvapivě otevře pohled na monumentální Monte Pelmo. V Palafevara je kemp, u kterého je pitná voda, a proti němu velké parkoviště (zákaz přespávání). Podle nějakých průvodců se dá vyjet až na Malga Pioda/Forcella d'Alleghe (1816m). Dokonce to vydávají za dobrou silnici. V 9/2004 zde byl ale vysloveně zákaz vjezdu (kromě místních), který všichni dodržovali. Silnice je ale prašná cesta, která v zimě slouží jako zelená sjezdovka.

Trasa

1.den

Od parkoviště po široké cestě po zelené sjezdovce na Malga Pioda (1800m, 45min). Zde je tekoucí pitná voda a (asi) sezónní občerstvení. Odtud stezkou k Refugio A.Sonino al Coldai (2135m, 45min). Zde je, pokud je chata v provozu, pitná voda. Chata je otevřena do poloviny září. Krátká 15min odbočka k Lago Coldai s výhledem na Marmoladu. Od chaty stekou pod východními stěnami Civetty až k nástupu na Via ferrata degli Alleghesi (2360m, 90min) pod východním pilířem (odbočka s nápisem). Pozn: cestou je jedna suťová odbočka Coldai neoznačená v mapě, neodbočovat.

Ferrata začíná na blízkém pilíři exponovaně (kramle, žebříky) a potom se postupuje žlaby a komíny až na vrchol pilíře. Zde se traverzuje vlevo, vzhůru a nakonec lehkým lezením po skalách přes asi 3 předvrcholy na hlavní vrchol s jednoduchým křížem, kruhový rozhled (3220m, 4h15min).

Ferrata není až tak technicky náročná ani exponovaná, jsou zde až na pár výjimek účelné kramle a kolíky ale je extrémně dlouhá (800m!!). Pilíř je dobře zajištěný, výše jsou nějaké traverzy nezajištěné. Za koncem východního pilíře se přechází do severních partií, kde na jen částečně zajištěných traversech můžou být problémy se sněhem (cca 2900-3000m). V polovině 9/2004 zde byl umrzlý sníh a rampouchy.

Sestup východním svahem po nepříjemných skalách pokrytých sutí k Refugio Torrani (2984m, 35min). V polovině září už byla zavřená ale je zde 18 lůžek ve stále otevřeném bivaku. Večer tekla u chaty voda, ráno byla asi zamrzlá.

2.den

U chaty obléci připravit ferratový set a po šipkách Via Ferrata Tissi doprava přes firnové pole k nástupu na ferratu (10min). Ta začíná exponovaným traversem vlevo až pod mokré klouzající skály skrápěné shora vodou. Zde je kritické místo zdroje padajícího kamení na níže položená místa ferraty!!! Odtud exponované po spádnici dolů až na kritické náročné místo ležící právě ve spádnici padajících kamenů. Odtud prudkou terasou podél lan až k závěrečnému výšvihu (sešvihu) a suťovému kuželu (300m?, 2hod).

Ferrata je obzvlášť v sestupu náročnější a daleko více exponovaná než VF degli Alleghesi. Kramle a kolíky jsou zde instalovány jen velmi úsporně a je extrémně ohrožená padajícími kameny uvolněnými zejména lezci na konci kolmé pasáže a začátku traverzu v mokrých skalách.

Odtud už po turistickém chodníku, nejprve obejít po vrstevnici suťový kotel, po planině až na její kraj. Odtud je fantastický pohled na 800m vysokou Torre Trieste (2458m) s malou věžičkou na vrcholu a do mohutných stěn skupiny Moizza. Dále nekonečně klikatou stezkou až pod spodní okraj Torre Trieste a na cestu k Rifugio Vazzoler (1714m) ležící pod Torre Venezia (2337m). Zde je tekoucí pitná voda (2h45min).

Dále po prašné cestě na pastviny La Forcelette a dále na v dálce viditelnou Rifugio Tissi (2252m, 2h30min). Ta leží jen těsně pod vrcholem Cima di Col Roen (2281m) s leteckým pohledem na Alleghe a Marmolada. Otevřeno do poloviny září, bivak nonstop.

3.den

Od chaty zpět na magistrálu a pak vrstevnicově sutí a přes kamenné bloky k Lago di Coldai (2143m, 1h45min) a kolem Rifugio Coldai známou trasou k parkovišti (1h30min).

Vybavení

  • helma!!!
  • vybavení na ferraty
  • hůlky
  • pohory

Poznámka:

Všechny časy jsou skutečné časy chůze z bodu do bodu (včetně krátkých zastávek na focení) se středně těžkým batohem (bez spacáku a vařiče) a zejména druhý den na pokraji zhroucení Smiling