Okruh ve Wilder Keiser

Přechod pohoří ze severu k jihu s výstupem na nejvyšší horu. Příjezd ------- Příjezd po placené silnici z `Grisenau` (3€, 8-17) na velké parkoviště na `Griesner Alm` (1050m). Trasa ----- Výstup po frekventovaní cestě vedoucí na `Stripsenjochhaus`. Pod posledním výšvihem pod chatou je odbočka na `Eggersteig` (1hod z parkoviště). Cesta vede zpět, překonává pilíř a sestupuje do kamenitého údolí mezi `Fleischbank` a `Predigstuhl` do míst, která by bylo možno zdánlivě dosáhnout náznakem stezky od kamene s pamětními deskami, který jsme míjeli na cestě z parkoviště. Nevím jestli je zkratka schůdná. `Eggersteig` stoupá kamenitým terénem až na sedlo `Elmauer Tor` (2072m, 1h40min), jištění ocelovými lany ale jedná se o chodecký terén. Ze sedla možno vystoupit neznačenou stezkou na západ na vrcholy `Karlspitze` nebo na východ na vrcholy `Goigner Halt`. Na `Hintere Goigner Halt` (2192m) vede značená stezka, občas zajištěná ocelovým lanem, vrchol je frekventovaný, ze sedla 45min. Lze výhodně spojit s výstupem na `Vordere Goigner Halt`(2242m), odbočka ze stezky na `Ht.GH`, značeno v dostatečné míře kamennými mužíky. Několik lezeckých míst, nejtěžší místa jsou v první části, v závěru výstup kamenitým svahem. Z `Ht.GH` 45min, liduprázdno. Sestup zpět na `Elmauer Tor` 50min. Ze sedla sestup k jihu nepříjemnou sutí až k začátku ferraty `Jubileumsteig` (45min). Ferrata v první části traverzuje po vrstevnici divokou rokli, prochází kamennou branou aby v závěru před chatou `Gruttenhütte`(1620m) dolu-nahoru překonala kamennou strž. Bezproblémové, průběžné ocelové lano, jedny ocelové schody a žebřík, za mokra bude asi hodně klouzat, 35min až k chatě. Díky suťovisku je fyzicky snažší přechod ze severu k jihu. Pro přenocování na chatě stezka vede pod jižní svahy, kde začíná ferrata `Gamsängersteig` (55min) na nejvyšší horu `Elmauer Halt` (2344m). Podél občasného jištění traverzuje svahy na sedlo `Rote Rinnscharte` (25min), a odtud rozlámaným terénem s nebezpečím pádu kamenů od lezců výše dojde ke klíčovému místu, vzdušnému výšvihu, dobře zajištěno. Místo lze obejít vlevo skrz studenou štěrbinu, kde se drží sníh, přes jeden převislý žebřík. Dále po hřebenu k nouzové chatce `Babenstuberhütte` (3 postele, žádně deky) a na blízký vrchol s vrcholovým křížem (se sedla 45min). Cesta je velmi frekventovaná, vyrazit brzo aby aspoň výstup proběhl bez čekání při míjení a za sníženého nebezpečí pádu kamenů a pro zabrání místa na vrcholu. Pokračovat lze přechodem zajištěnou cestou `Kaiserschutzensteig` přes `Gamshalt` k chatě `Hans-Berger-Haus` (936m), ale stinnou stránkou je (kromě obtížnosti) velká ztráta výšky. Totéž platí pro sestup z `Rote Rinnescharte` ferratou k severu. Méně namáhavě lze tedy pokračovat návratem stejnou cestou a pod začátkem ferraty (1h15min) traverzem suťoviskem k cestě na sedlo `Kopftörl`, kam vystoupáme podél lan skalním zářezem. V sedle krásný přírodní útvar s hlavním alpským hřebenem v pozadí (40min). Sestup k severu je bohužel velmi nepříjemný (hnusný) vede kamenným tobogánem, podél skal jištěn lanem. Naštěstí je málo chozené, takže riziko pádu kamenů není tak enormní. Fyzicky snaží je přechod ve směru jih-sever. Za hodinu sestupu dojdeme ke značené zkratce, která obchází svahy `Totenkirchl` (v jednom místě žebřík a lany zajištěný přechod strže), za 20min se napojí na širokou stezku, po které za 10min dorazíme na `Stripsenjoch`. Při dostatku času je dobré si udělat odbočku na `Stripsenkopf` (35+20min) s fotogenickými rozhledy z altánku na vrcholu. Ze sedla dojdeme po známé cestě za 1hodinu na parkoviště. Vybavení -------- - hůlky (do suťovisk) - helma - samojištění (většina lidí na Gamsängersteig ho nepoužívá) Poznámky -------- - krajinářsky vděčné, pěkné výhledy na alpský hřeben i na historické horolezecké cesty, rozumné převýšení - frekventované a nebezpečí pádu kamenů