Ile de France

Compiègne

Několik kilometrů po hlavní silnici ve směru na [[Soissons]] se nachází odbočka k místu `Clairière de l'armistice`, kde 11.11.1918 byla podepsána kapitulace německých vojsk a skončila tak 1.světová válka. Na stejném místě pak byla podepsána kapitulace Francie v červnu 1940, aby ji Hitler dostatečně pokořil. Vyjednavači přijeli na místo ve vlacích a autentický vagón (francouzský) se nachází v přilehlé budově (vstup 3EUR, 9-12, 13-18, mimo úterý). Koleje jsou zde ponechány a označena místa, kde stály vagóny, na to vše shlíží maršál Foch.

Reims (Remeš)

Metropole kraje [[Champagne]] Město bylo zpustošeno v r.1914 Němci. 7.5.1945 zde byla podepsána kapitulace německých vojsk v `Rue FD. Roosvelt 10`. Dominantou je trojlodní gotická katedrála `Notre-Dame` ze 13.stol. se třemi portály a dvěma věžemi. Vedle je arcibiskupský palác z r.1138. V katedrále se nechali korunovat všichni francouzští králové. Nejstarší stavba je 123m dlouhá bazilika `St.-Rémy` z 11-12.stol.

Versailles

Barokní zámek vzdálený 24km od [[Paříž:Paříže]] vystavěný na konci 17.stol. Ludvíka XIII. a XIV. Na stavbě pracovalo až 36000 dělníků a 6000 koní. Jako královské sídlo sloužil až do r.1789 kdy se královská rodina Ludvíka XVI. odstěhovala do Paříže. Parkování na velkém parkovišti před zámkem, ovšem v poledne už je plné, 2EUR za hodinu (po 1/4 hodinách) nebo v okolních ulicích 1,5EUR/hod. Za zámkem obrovské zahrady (100ha) s vodními kanály, kde se pořádaly vodní hry. V zahradách zámky `Malý a Velký Trianon`, ve kterém je muzeum kočárů. 2.nejnavštěvovanější místo ve Francii, vynikají zejména Japonci. Vstupné ------- - celodenní pas na všechno (pravděpodobně mimo Trianonu) - 20EUR - pouze královské komnaty - 11,5EUR - zrcadlový sál - 7,5EUR - zahrady - 3EUR - Velký Trianon - 5EUR - Malý Trianon - 5EUR Před vstupem do zámku nutno projít RTG. Postupně se vytvoří obrovská fronta.