Jura a Vogézy

Cirque de Consolation

Vyvěračka v pohoří [[Jura]], vycházka ke `Grande Cascade` vyvěrající z jeskyně (v létě pouze slabý pramen). Parkování u statku s kostelem, kde je i malé muzeum a mlýn. Autem se dá vyjet na vyhlídku `Roche` na horním okraji cirku.

Haut Koenigsbourg

Velký hrad nad údolím Rýna u [[Colmar]] (vstup 7EUR). Výhled do rýnské nížiny a na [[Schwarzwald]]. Ráno je ovšem v protisvětle.