Picos de Europa

Dvoutisícové hory, které se zdvihají prudce z Atlantického oceánu aby přešly do planin mesety vysoké cca 600m.

Vápencové pohoří se rozkládá na území tří provincií – Cantabria, Asturia a León, což má nevýhodu v tom, že informační kanceláře mají materiály pouze o svém úseku.

Blízkost moře dělá z hor jedno z nejdeštivějších míst Evropy. I v případě pěkného počasí se dá očekávat, že se vrcholy zahalí v průběhu dne do mraků.

Nejvyšší hora je Torre Ceredo (2648m) a nejznámější patrně Naranjo de Bulnes (2519m) s nejtěžšími horolezeckými cestami ve Španělsku vedoucí severní 500m vysokou stěnou.

Do pohoří vyhloubily řeky a potoky množství fantastických soutěsek, extrémně úzkých a hlubokých. Mnohými z nich vedou silnice.

Nástupní místa pro túry jsou velmi nízko ale v západní části lze vyjet z Cagnas de Onís (informace) k jezeru Lago de Enol (12km, silnice je zdarma) a ve východní části je lanovka ve Fuente De. K horní stanici se dá teoreticky vyjet z druhé strany s 4WD.

V západní části je nejstarší španělský NP Cavadonga.

Chaty

Cavadonga

Posvátní místo kde byl Don Pelayo byl korunován králem a v r.722 porazil Maury, čímž začal reconquestu. Pod kostelem San Fernando ze 16.stol. je jeskyně kde se schovávali bojovníci. V ní je obraz Panny Marie z [[Cavadonga]], hrob Dona Pelaya a vytéká z ní pramen vody snad se zázračnou mocí.

Garganta de los Beyos

Atraktivní soutěska, kterou prochází silnice z [[Cangas]] do [[Riaño]].

Mirador de Ordiales, Cotalba (2025m)

Nenáročný výstup v západní části [[Picos de Europa]] Příjezd ------- Z [[Cangas de Onís]] do [[Cavadonga]] a odtud horskou silnicí na `Lago de Enol`, kde je možno zaparkovat. U jezer doprava až na konec šotolinové cesty (kousek před `Mirador de Rey`, kam se ale vjet nedá). Od parkoviště po cestě vzhůru kolem `Pozo El Alemán` a `Vega La Piedra` (pramen?). A dále pěšinou po pastvinách na nevýrazné sedlo `Collado de la Gamonal` a k chatě `Refugio de Vegarredonda` (1450m). Z parkoviště cca 1hod30. Od chaty pěšinou mezi krasovými útvary vpravo, později nahoru a po krasové planině stále mírně vzhůru až k zavřené kamenné chatě a od ní asi 200m na skály, kde se nachází vyhlídka (1h20 od chaty). Krásný pohled do západní stěny `Cotalba` a dolů do `Nivares`. Od kamenné chaty vzhůru po pěšině vedoucí po skalách (mužíci) k JJV prudce vzhůru. Prochází se skalními útvary a po vápencových skalách až na vrchol **Cotalba** (2025m, 1hod). Na vrcholu je zapuštěný cepín a nádherný výhled na protější skupinu `Enol`. Zpět stejnou cestou. Na vrcholu chce být časně než se přiženou mraky a zahalí vše do bílé clony. Celkem 6-7 hodin.

Picos de Europa: Garganta del Cares, Caín

Dobrodružná jízda autem úzkou soutěskou. Příjezd ------- K přehradní nádrži [[Riaño]] a dále buď přes průsmyk `Pto. de Pandetrave` (1562m) nebo `Pto. de Panderrueda` (1458m) do vesnice `Posada de Valdeón`. Pokud se jede přes první průsmyk je nutno závěrečné si 3km před Posada jet po uzoučké silničce. Při druhé variantě na průsmyku památník s vyhlídkou (odpoledne). Z Posada pak pokračovat dále dolů (na náměstí nevýrazný ukazatel na `Caín`. Odtud stále se zužující cestou (max.jedno osobní auto), která prudce klesá do soutěsky řeky `Río Cares`. Cesta na 9km klesne o 400m než dorazí do vesnice **Caín** (440m). Trasa ----- Zde nechat auto podél řeky se vydat dolů do soutěsky. Cesta prochází tunely a mosty (`Puente de la Covona` a `Puente Bolín`) úzkou soutěskou a vede podél přivaděče pro hydroelektrárnu. Takto je možno projít až do [[Pancebos]] (12km, 4h30). Nejzajímavější je ale začátek (cca 1.5km). Zpět stejnou cestou. Z `Caín` je možno podniknout výstupy ale pro enormní převýšení to není zrovna nejlepší nástupní místo.

Picos de Europa: Peňa Vieja (2613m)

Středně náročná túra ve východní části [[Picos de Europa]]. Příjezd ------- Do JV části masívu do `Potes` buď kaňonem z `Panes` nabo od přehrady [[Riaño]] přes průsmyk `Pto. de San Glorio` (1609m). Odtud pak silnicí k lanovce do [[Fuente Dé]]. Odtud lanovkou do výšky 1845m. Lanovka jezdí od 9hod a zpáteční lístek stojí 10EUR. Parkoviště zdarma. Vhodné vyjet jednou z prvních jízd, neboť se to zde později změní v turistický blázinec. Trasa ------ Od horní stanice lanovky je vidět `Peňa Vieja`. Jde se nejdříve po cestě pro jeepy až na sedlo (25min) a poté doleva pod jižními srázy hory na západ. Cesta posléze začne stoupat a mine odbočku do `Collado de la Canalona` a pokračuje dále na odbočku, kde doleva se jde na viditelnou chatku `Cabaňa Veronica` a doprava pod horou `Pico Rojos` dorazí na sedlo (cca 2350m). Odtud je částečně vidět `Naranjo de Bulnes` (2519m). Pokud bychom pokračovali tak cesta pokračuje prudce dolů (fixní lana) dolů a na chatu `Rifugio Delgado Ubeda`. My se vrátíme stejnou cestou (asi 35min) až k odbočce `Collado de la Canalona` a po této cestě do něj prudce vystoupíme (2350m). Odtud se pokračuje na JV po pěšině úbočí hřebene a poté prudce sutí a erodovaným terénem na vrchol **Peňa Vieja** (2613m, 3hod od lanovky). Sestoupíme pod vrcholovou pyramidu a místo na `Collado de la Canalona` se dáme doprava po vychozené pěšině v suti. Sestupujeme sutí a po skalních stupních stále dolů. Cesta je značena mužíky, v nižších partiích cesta vede v levé části svahu (při pohledu dolů). Závěrečný úsek sestupu od bývalých dolů (zbytky lanovky, baráky) vede velmi prudce strží. Pod ní vrstevnicová pěšina vedoucí stále doprava kolem hory vyústí na silnici pro jeepy, po které je nutno vystoupat do sedla a poté sestoupit k lanovce. Celkem 5,5-6 hodin