Sextener Rotwand, Croda Rosa (2965m)

Náročný celodenní přechod s výstupem těžkou ferratou a pěknými rozhledy. Příjezd ------- Od severu ze [[Sexten]] nebo jihu z [[S.Stefano di Cadore]] na sedlo **Kreuzbergpass** (Passo Monte Croce di Camelico) (1630m) kde je velké parkoviště. Trasa ------- Od parkoviště podle ohrady a pak lesem po šipkách `Rif.Berti` (č.15). Kousek za koncem lyžařského vleku opustit cestu č.15 a odbočit vlevo - šipka `Rif.Berti` (č.124?). Po ní se dojde až na prašnou vozovou cestu, po které se jde vzhůru asi 5min k další odbočce vlevo. Pěšinou v mírném sestupu se traverzují svahy až k chatě **Rif.Sela** (2150m, 75min). Chata se rekonstruuje (9/2004). Zde trochu zmatené značení. Pokračuje se dále vzhůru ve směru `Belevedere`, ze kterého je krásný pohled, zejména na třítisícovku `Monte Popera`. Odtud by měla být vidět cesta na `Passo Sentinella`, která vede po planině nejprve podél jezírka a pak prudkými suťovými svahy až velkému nápisu `Via ferrara Zandonella` (1h45min). (Sedlo `Passo di Sentinella` je ještě asi 100m výše a je na něm socha madony a jeskyňka.) Asi 10min k nástupu na ferratu (2560m), která je dobře zajištěna průběžným lanem ale je bez jakýchkoliv dalších umělých pomůcek. Podle mého názoru vede navíc přímo vzhůru bez ohledu na obtížnost terénu. Vyúsťuje na zbytcích italských pozic z 1.sv.války (1h45min). Za nimi je třeba přejít do severního svahu a přetraversovat cca 200m na normální výstupovou cestu ze severu. Na traverzu může ležet sníh. Na **vrcholu** je kříž a krásný rozhled (2910m?, 10min). Nedaleký vrchol, který se zdá být vyšší a není turisticky přístupný, je pravděpodobně hlavním vrcholem. Sestup po cestě, která odbočuje dolů z cesty od ferraty (za západní straně, na SV straně je také sestupová cesta ale to pravděpodobně východní větev `VF Zanonella`), která vyúsťuje asi v kotli pod `Passo Sentinella`. Sestup vede převážně sutí a pouze na několika místech je zajištěn lany. Je nesrovnatelně jednodušší než výstup. U změti dřevěných zbytků z rakouských pozic se držíme stále vpravo do kotle, kterým se sestupuje až k vrstevnicové cestě 15B, po které se jde až na **Kreuzberg** (z vrcholu 3hod). Prochází se kolem zbytků velké pevnůstky. Pozn. V suťovém traverzu je "objížďka" pro nebezpečí pádu kamenů, která v praxi znamená sestup do koryta potoka a následný výstup zpět na cestu, což při nedostatku sil nebo času se nezdá adekvátní potenciálnímu nebezpečí na přehledném úseku. Vybavení -------- - helma - vybavení na ferraty (pro výstup, sestup je jednoduchý) - hůlky - pohorky - voda Poznámka: -------- Údaje v mapě `Kompass/Sextenské Dolomity` č.58 se částečně liší od skutečnosti. Všechny časy jsou skutečné časy chůze z bodu do bodu (včetně krátkých zastávek na focení) s lehkým batohem a výškové údaje z mapy nebo výškoměru.