Doroca

město na řece `Jiloca` obehnané 3km hradeb s více než stem mudejárských věží, městské brány, dva románské kostely, židovská čtvrť