Cirque de Consolation

Vyvěračka v pohoří [[Jura]], vycházka ke `Grande Cascade` vyvěrající z jeskyně (v létě pouze slabý pramen). Parkování u statku s kostelem, kde je i malé muzeum a mlýn. Autem se dá vyjet na vyhlídku `Roche` na horním okraji cirku.