Reims (Remeš)

Metropole kraje [[Champagne]] Město bylo zpustošeno v r.1914 Němci. 7.5.1945 zde byla podepsána kapitulace německých vojsk v `Rue FD. Roosvelt 10`. Dominantou je trojlodní gotická katedrála `Notre-Dame` ze 13.stol. se třemi portály a dvěma věžemi. Vedle je arcibiskupský palác z r.1138. V katedrále se nechali korunovat všichni francouzští králové. Nejstarší stavba je 123m dlouhá bazilika `St.-Rémy` z 11-12.stol.