Luchas

Krásné středověké opevněné městečko jižně od [[Tours]], pevnost `Donjon`, katedrála `St.Jean` Parkování na náměstí u radnice